Posts Categorized: For Parents

March 31, 2020
Sen Blog

GIẢM THIỂU LO LẮNG CHO TRẺ NHỎ VÀ PHỤ HUYNH TRONG MÙA DỊCH

Trước những diễn biến khôn lường và phức tạp của dịch bệnh, việc giữ vững tinh thần “bình tĩnh và tiếp tục sống” quả thật là một thách thức, đặc biệt là với những người làm giáo dục. Hầu hết những giáo viên hiện nay đã và đang chuẩn bị tâm lý cho một kịch […]