SmartEduNow News

May 8, 2019
Sen Tech

My AleX – Ứng dụng điện thoại liên lạc thông minh kết nối Phụ huynh và Nhà trường – phát triển bởi SEN Platform

Trong thời đại Công nghệ 4.0 hiện nay, việc áp dụng công nghệ dụng trong dạy học với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục là điều thiết yếu và không còn xa lạ. Ngoài việc dạy và học thì việc liên lạc với phụ huynh cũng đóng góp một phần không nhỏ trong […]

Sen Tech

My AleX – Smart communication mobile app connecting Parents and Schools – Powered by SEN Platform

In the current age of Industry 4.0, the application of technology in teaching with the aim of improving the quality of education is essential and no longer unfamiliar. In addition to teaching and learning, the communication with parents also plays a significant part in managing the quality of education. SEN Mobile App is an advanced […]

April 26, 2019
Sen Tech

More than 35 Apollo English Centers have applied My AleX system – the Innovative Learning Management Technology developed by SEN Platform

Last March, ALEX – Learning, teaching and communication management system – powered by SEN Platform – has been successfully deployed in all Apollo English Centers in Vietnam. With a wide range of services, SEN Platform has built and provided features that help teachers have standardized and process-based lessons, provide timely suggestions based on Student’s learning […]

Sen Tech

Hơn 35 trung tâm tiếng Anh Apollo ứng dụng Hệ thống My AleX – công nghệ quản lý giảng dạy và học tập đổi mới sáng tạo từ SEN Platform

Tháng 3 vừa qua, ALEX – Hệ thống quản lý học tập, giảng dạy, giao tiếp – phát triển bởi SEN Platform – đã được triển khai thành công ở tất cả các Trung tâm thuộc Apollo English tại Việt Nam. Với các dịch vụ đa dạng, SEN Platform đã xây dựng và cung cấp […]

April 24, 2019
Sen Tech

Ứng dụng công nghệ vào giảng dạy và giao tiếp hiệu quả với Phụ huynh

Với quyết tâm mang những tiến bộ vượt bậc của công nghệ giáo dục Mỹ về Việt Nam, tháng 3 vừa qua, công ty công nghệ giáo dục SEN TECHS tự hào là nhà tiên phong triển khai thành công hệ thống quản lý đào tạo, tương tác dạy học SEN Platform, đặc biệt là […]

Sen Tech

Applying technology to have effective teaching and communication in Vietnam Education

With the determination to bring the outstanding progress of American educational technology to Vietnam, last March, SEN TECHS is proud to be the pioneer to successfully implement the training management and interactive teaching system – SEN Platform, especially the app giving effective communication with parents – SEN KIDDO – at Apollo Vietnam education and training […]